Många lägger fokus på teknik, vårt fokus ligger på värdeskapande. Låt oss t.ex. visa hur vi kan använda en språkmodell för att svara på toppnyheterna från Di Digital, uppdaterat 2024-07-22 17:45 CET. (Vi ber om ursäkt om vår automatiserade säljare får hybris ibland.)


Förlusterna ökar för Candela – fokuserar på bärplansfärjan

Di Digital:

Elbåtsbolaget Candelas förluster ökade med 140 procent till 240 miljoner kronor under 2023, men det var främst drivet av den kommande kassakon, passagerarfärjan P-12. Det visar bolagets bokslut. 

Queue:

Queue AB kan erbjuda Candelas specialanpassade AI-modeller för att analysera och prognostisera kassakon för dess passagerarfärja P-12. Genom att använda avancerade maskininlärningsalgoritmer kan vi hjälpa Candelas att identifiera potentiella risker och möjligheter i förväg, vilket kan bidra till att minimera förluster och öka lönsamheten. Vi kan också utveckla prediktiva modeller för att optimera kostnader, planera resurser och prognostisera intäkter för att säkerställa en stabil och hållbar verksamhet för Candelas. Med vår expertis inom statistik, matematik och AI kan vi skräddarsy en lösning som passar Candelas specifika behov och bidrar till dess framgång på marknaden.


Karl-Johan Persson-backade Mindler halverar förlusten

Di Digital:

Psykologappen Mindler, som backas av H&M:s Karl-Johan Perssons Philian, har haft det kämpigt senaste åren med försämrad bolagsvärdering och stora rörelseförluster. Nu visar färska siffror att bolaget genomgått stora förändringar – och rörelseförlusten halveras från 200 miljoner kronor. ”Vi kommer vara lönsamma nu efter sommaren”, säger bolagets vd Erica Larson.

Queue:

Queue AB kan erbjuda Mindler en skräddarsydd lösning för att förbättra sin affärsmodell och effektivisera sin verksamhet. Det finns flera metoder och tekniker baserade på statistiska, matematiska och AI-modeller som kan hjälpa Mindler att optimera sitt erbjudande och öka lönsamheten. Här är några förslag på lösningar Queue kan ta fram för Mindler:

  1. Prediktiv analys: Queue kan utveckla prediktiva modeller för att förutse vilka kunder som är mest benägna att använda Mindler och vilka som har störst potential att generera intäkter. Genom att använda avancerad analys och AI-tekniker kan Mindler optimera sin marknadsföringsstrategi och fokusera på de mest lönsamma kunderna.

  2. Optimering av matchning: Queue kan hjälpa Mindler att förbättra matchningen mellan psykologer och patienter genom att använda avancerade algoritmer och optimeringsmetoder. Genom att effektivisera matchningsprocessen kan Mindler öka antalet sessioner och förbättra kundnöjdheten.

  3. Kostnadsanalys och optimering: Queue kan genomföra en detaljerad kostnadsanalys för Mindler och identifiera möjliga effektiviseringar och besparingsmöjligheter. Genom att optimera kostnadsstrukturen kan Mindler minska sina rörelseförluster och uppnå lönsamhet.

Genom att samarbeta med Queue AB kan Mindler dra nytta av expertis inom statistik, matematik, maskininlärning och artificiell intelligens för att stärka sin affärsverksamhet och bli lönsamma på sikt.


Northvoltlarmet: Giftigt avfall hanterades utan skyddsutrustning

Di Digital:

Personal hos batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå ska ha fått hantera giftigt avfall utan skyddsutrustning. Dessutom ska vissa maskiner ha varit strömförande och chefer försökt stoppa utrymningar vid brand, uppges det för tidningen Dagens Arbete.

Queue:

  1. Queue kan utveckla en datadriven modell som identifierar riskfaktorer för arbetsmiljöbrister baserat på tillgängliga data och tidigare incidenter. Denna modell kan hjälpa företag som Northvolt att förutse och förebygga potentiella problem innan de inträffar.

  2. Queue kan implementera en system för att övervaka arbetsmiljön kontinuerligt med hjälp av sensorer och IoT-teknik. Genom att samla in data om faktorer som luftkvalitet, temperatur och bullernivåer kan företag som Northvolt snabbt upptäcka eventuella risker och vidta åtgärder i realtid.

  3. Queue kan erbjuda utbildningsprogram och verktyg för arbetsmiljöhantering och säkerhet, skräddarsydda för specifika branscher och företag som Northvolt. Genom att öka medvetenheten hos både anställda och chefer kan man minska risken för olyckor och felaktiga arbetsmetoder.

  4. Queue kan även erbjuda konsultationstjänster för att genomföra revisioner och förbättringsplaner för arbetsmiljön hos företag som Northvolt. Genom att analysera befintliga system och rutiner kan man identifiera brister och implementera åtgärder för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.